В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    СПРАВКИ ЗА ДЕЛА  
 Новини и обяви

 

 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНА ОТНОСНО ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА ВКЛЮЧВАТ:

 

 

 1. Къде се намира делото – в деловодството , в архив, на доклад при съдия и т.н.;
 2. Дата и час на насрочване на заседанието;
 3. Постъпили експертизи – дата;
 4. Наличие или липса на обявен съдебен акт , с който приключва делото и дата на постановяването му;
 5. Наличие на жалби или протест – дата на подаването
 6. СПРАВКИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:

  1. Предоставяне на лични данни;
  2. Прочитане на книжата по делото;
  3. Изходът на делото.
  4.  

   СПРАВКИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ НА СЛЕДНИТЪЕ ТЕЛЕФОНИ:

    

  5. Гражданско деловодство:  - 092682157
  6. Наказателно деловодство: -092682159

    


 

 

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР