В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ  
 
Untitled Document

1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   
РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

Р Е Г И С Т Ъ Р
на подадените от съдебните служители, през 2019г. декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

 


№ по ред

Имена

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

вх. № и дата на подаване

Част ІІ - Интереси

1

А.Т.Е.-с 45/17.01.2019г.

изтегли

2

Р.Н.Н.-д 46/3.4.2019г.

изтегли

3

М.Й.С.-с 47/8.5.2019г.

изтегли

4

М.В.Ц.-с 48/10.5.2019г.

изтегли

5

Ц.К.К.-д 49/10.5.2019г.

изтегли

6

К.Г.Г.-д 50/10.5.2019г.

изтегли

7

Б.С.С.-с 51/10.5.2019г.

изтегли

8

Н.Т.Н.-сч. 52/13.5.2019г.

изтегли

9

В.Л.В.-с. 53/13.5.2019г.

изтегли

10

Ц.С.Ц.-с. 54/13.5.2019г.

изтегли

11

С.Е.Ж.-д. 55/13.5.2019г.

изтегли

12

И.Д.Д.-с.а. 56/13.5.2019г.

изтегли

13

В.Т.А.-с.а. 57/13.5.2019г.

изтегли

14

Г.Х.П.-д. 58/14.5.2019г.

изтегли

15

К.И.Ш.-д. 59/14.5.2019г.

изтегли

16

А.Г.Т.-д. 60/14.5.2019г.

изтегли

17

Р.О.М.-с 61/14.5.2019г.

изтегли

18

М.П.Л.-с.п. 62/14.5.2019г.

изтегли

19

С.Б.Р.-с. 63/14.5.2019г.

изтегли

20

В.П.А.-с. 64/14.5.2019г.

изтегли

21

Т.В.Ц.-д. 65/14.5.2019г.

изтегли

22

А.Т.Д.-д 66/14.5.2019г.

изтегли

23

Г.И.М.-с. 67/14.5.2019г.

изтегли

24

И.Л.М.-д. 68/14.5.2019г.

изтегли

25

Б.П.Д.-д. 69/15.5.2019г.

изтегли

26

Б.Й.Ц.-п 70/15.5.2019г.

изтегли

27

И.Г.Т.-п. 71/15.5.2019г.

изтегли

28

М.Т.Б.-с 72/15.5.2019г.

изтегли

29

Н.М.П.-с. 73/15.5.2019г.

изтегли

30

М.Ц.А.-с. 74/15.5.2019г.

изтегли

31

Д.Ц.Ц.-д. 75/15.5.2019г.

изтегли

32

Д.П.Л.-гл.с. 76/15.5.2019г.

изтегли

33

Н.К.Г.-с. 77/15.5.2019г.

изтегли

34

Г.Ц.Т.-п. 78/15.5.2019г.

изтегли

35

Г.М.П.-п. 79/15.5.2019г.

изтегли

36

Ц.Б.Б.-с. 80/15.5.2019г.

изтегли

37

Д.В.Ш.-д. 81/15.5.2019г.

изтегли

38

Л.О.К.-д. 82/15.5.2019г.

изтегли

39

В.Ц.В.-с 83/15.5.2019г.

изтегли

40

П.Б.Л.-д 84/15.5.2019г.

изтегли

 

В Районен съд –гр. Враца няма съдебни служители неподали декларации по ЗПКОНПИ
 

 

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР