В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  
 
Untitled Document                                               r>                                               r> r> r> r>

МЕДИЙНА ПОЛИТИКА НА РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА

НАРЪЧНИК ЗА ЖУРНАЛИСТИ

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

******

 

На 25.11.2019г.Днес студенти от врачанския филиал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, заедно с техния преподавател Даринка Костадинова, проведоха второто си практическо занимание със съдия Вероника Бозова от Районния съд във Враца. Целта бе да бъде повишена правната култура на студентите с оглед предстоящото преподаване на предмет „гражданско образование“ на учениците. Съдия Бозова бе подготвила за разрешаване реален казус, свързан с насилие между двама ученици от 4 клас, който се е случил във врачанско училище. Студентите бяха разделени на три групи – група на класния ръководител, на директора и педагогическия съветник, и на инспектори от Детска педагогическа стая. Всяка от групите се запозна с казуса и трябваше да предложи варианти за действия, които да разрешат проблема. След като те изброиха начини за въздействие, съдия Бозова им разказа как са се развил случаят в действителността, къде са грешките в действията на различните институции и какви са възможностите за реакция. „Детето-насилник е и жертва. И всъщност е точно така и в разглеждания днес казус. Защото насилието, което едното дете е упражнявало над другото, то е видяло в социалната си среда. Проблемът с домашното насилие е един от големите проблеми в нашето общество. Днес говорихме за това какво може да се направи за децата и за техните семейства в този начален етап на зараждането на един проблем. Това е етапът, в който обществото трябва да изиграе своята важна роля. Обществото ни трябва да разбере, че е общество от отговорни личности, от които зависи много и законът не е само, за да се изпълнява от институциите. Докато не станем отговорно общество, институциите няма как да помогнат“ – коментира в края на дискусията съдия Бозова. Практическото обучение днес се проведе в залата за тийнейджъри на Регионалната библиотека „Христо Ботев“ – Враца. Следващата трета среща от този обучителен и практически панел за повишаване на правната култура на студентите ще бъде в Деня на юриста – 16 април, когато заедно с полезната информация от съдия Бозова, студентите ще получат и своите сертификати. 

 

******

 

На 18.11.2019г.тридесет студенти от специалностите „Начална училищна педагогика“ и „Социална педагогика“ към врачанския филиал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, заедно с техния преподавател Даринка Костадинова, посетиха Районния съд във Враца. Гостуването на бъдещите педагози бе с цел обогатяване на тяхната правна култура и с оглед предстоящото преподаване на предмета „гражданско образование“ в училищата. Студентите бяха посрещнати в Районния съд от съдия Вероника Бозова. В своето изложение тя им представи основите на правото, видовете права, основното разделение на властите в България, структурата на съдебната система, видовете съдилища и делата, които са им подсъдни, нормативните актове, с които съдът работи. Студентите посетиха някои от отделите в Районен съд – Враца, които най-често са свързани с обслужването на граждани. „Това студентите да имат по-висока обща и правна култура е важно както за тях, заради бъдещата им работа, като преподаватели, така и за съдебната система. Защото колкото по-добре се познава работата на съдебната система, толкова по-голямо е разбирането към нейните специфики“ – поясни съдия Бозова. Следващата среща със същата група студенти ще бъде на 25 ноември, когато с натрупаните днес знания те ще се включат в решаването на казус чрез ролева игра. Посещенията на студенти в Районен съд - Враца се организират за втора поредна година в рамките на инициативата „Ранна превенция и правна култура“. 

******

 

На 15.11.2019г. във Враца гостува Джон Тунхайм – федерален окръжен съдия от Минесота - САЩ. В града той се срещна с над 20 съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи от ОД на МВР – Враца. Заедно с тях проведе дискусия на тема „Наказателният процес – досъдебна фаза, съдебна фаза, справедливост на процеса“. За участниците в срещата бяха интересни особеностите на наказателния процес в САЩ. Съдия Тунхайм отговори на многобройните въпроси на аудиторията. Той има над 24 години стаж като съдия, включително извън Америка и на Балканите. Интересен факт от професионалната му биография е, че е бивш председател на Борда за разглеждане на свидетелствата от убийството на президента Джон Кенеди. Неговото гостуване в България е по покана на Български институт за правни инициативи, а организатор на срещата във Враца бе Районният съд в града. Преди гостуването си във Враца, съдия Тунхайм е изнесъл лекции във Върховния касационен съд, Националния институт на правосъдието и СУ „Св. Климент Охридски“ – София. 

******

 

В два поредни понеделника – на 18 и 25 ноември – в Районния съд във Враца ще има посещение на студенти от специалностите „предучилищна и начална училищна педагогика“ и „социална педагогика“ към филиала на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във Враца. Те ще се запознаят със структурата на Районен съд – Враца, организацията на работа и ще изслушат лекция на тема „Разделение на властите. Нормативни актове – видове, структура и нормотворчески процес“. При второто посещение студентите ще се включат в решаването на казус чрез ролева игра. Началото на посещенията е в 13.30 ч. Събитието се организира за втора поредна година и е в рамките на инициативата „Ранна превенция и правна култура“ на Районен съд - Враца.

                                             

 

******

 

Имат ли право съдиите да изказват лично мнение в социалните мрежи или и там всичко написано от тях се зачита за мнение на магистрат? Това бе една от темите, разгледани на провелата се световна среща на Международната асоциация на съдиите. Форумът се състоя в средата на септември в град Нурсултан, столицата на Република Казахстан. Темата бе част от дискусионния панел „Социалните медии и съдебната система“, в която участие взе и съдия Вероника Бозова от Районен съд – Враца. „По време на обсъждането бяха представени казуси със съдии от различни страни, в които именно личното им мнение в социалните мрежи, по образувани производства, които не се разглеждат от тях, е довело до дисциплинарно преследване срещу съдията. Заключението, до което стигнахме в дискусията, бе че съдиите трябва да могат свободно да използват социалните медии в личния си живот, придържайки се, разбира се, към общоприетите правила за етично поведение“ – каза съдия Бозова.
Сред обсъжданите въпроси са били също каква информация може да се изнася в медиите при отразяването на наказателни дела; съдебните разноски по делата и как се отразяват те върху достъпа на гражданите до правораздаването; тормозът – морален и сексуален - на работното място и неговите последици върху трудово-правните  отношения. В рамките на срещата съдии от Казахстан, САЩ, Хърватия и Италия са представили добри практики в посока развитие на съдебната система чрез подобряване в администрирането на делата, обезпечаване на лесен достъп до съд за гражданите, осигуряване на бързо приключване на съдебните спорове и повишаване на доверието към съдебната система.
В дискусиите в град Нурсултан са взели участие близо 400 представители на съдебната власт от 92-те страни, членуващи в Международната асоциация на съдиите.                                             

 

******

 

Районният съд във Враца призна за виновен в изнудване Т. Й. М. и го осъди на една година и четири месеца лишаване от свобода, като отложи изтърпяването на наказанието за срок от три години и шест месеца. Делото протече по реда на съкратеното съдебно следствие. Подсъдимият ще трябва да заплати и глоба от 1000 лева в полза на държавата. За времето от 9 май до 24 май т. г. той, при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага принудил чрез заплашване С. К. И. да му преведе общо 1 896.05 лв. Заплашил го, че ще разгласи за него позорни обстоятелства, свързани с личния му живот. Районният съд във Враца осъди Т. Й. М. да заплати на С. К. И. причинените от престъплението имуществени вреди в размер на 1 896.05 лв., както и 1 500 лв. обезщетение за нанесени неимуществени вреди, заедно със законните лихви за тази сума. Извършеното престъпление е по чл. 214 ал. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от Наказателния кодекс.
Присъдата на Районен съд – Враца подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок пред Окръжен съд – Враца.

 

„Връзки с обществеността“                                                              26.09.2019 г.

 

******

Съдия Вероника Бозова от Районен съд – Враца ще бъде делегат на България в предстоящата среща на Международната асоциация на съдиите, която ще се проведе в град Нурсултан, столицата на Република Казахстан, от 15 до 19 септември. Дискутираните теми са обособени в шест цикъла. Съдия Бозова е включена в дебатите на тема „Социалните медии и съдебната система“. Тя има пет години опит, като говорител на Районен съд – Враца. Преди срещата, до участниците бяха изпратени въпроси, свързани с темите, които ще бъдат обсъдени. В срещата ще вземат участие представители на съдебната власт от различни държави, сред които са Италия, Франция, Дания, Норвегия, Сърбия, Русия, Гърция.

                                                                                                                                                    13.09.2019

 

 

******


От 2014 г. Окръжен съд гр. Враца и Районен съд гр. Враца провеждат различни инциативи с ученици и студенти, целящи повишаване на правната култура и обогатяване на вече придобитите правни познания. С цел по-добро реализиране на инициативите, както и за да могат същите да се подобряват, от м.Септември 2018 г. ще отвори врати Център за правна култура. Целта на Центъра за правна култура е да затвърди правните познания на студенти и наскоро завършили юристи в реална среда и да повиши правната и обществена грамотност сред подрастващите, както и да обогатява правната култура на гражданите ad hoc. С подкрепата на Регионална библиотека гр. Враца, провежданите от Центъра инициативи ще могат да се реализират не само на територията на съдебната палата, а и в удобно и практично оборудваните зали на Регионална библиотека гр. Враца, разполагащи с добра технологична и литературна база, с което ще се отговори на обществената потребност от достъп до правни знания в по-голяма степен. По този начин ще се създадат условия за устойчивост на работата на Центъра и възможност за по-голямо разнообразие на работата му. Една от първите инициативи, с която ще стартира дейността на Центъра за правна култура е т.нар. програма „Правна култура“. Програмата е предназначена както за ученици, така и за студенти по сп. Право и други специалности с близка насоченост, а също и за завършилите юридическото си образование и полагащи предвидения в ЗСВ 6-месечен стаж за придобиване на юридическа правоспособност. Целта на програмата е да се обхванат отделните клонове на правото, като чрез ролеви игри и беседи, учениците да получат обща култура, а изучаващите специалност Право практически умения в областта на Административното право, Наказателното право, Вещното право, Семейното и наследствено право, Облигационното право, Гражданския процес и Наказателния процес. Провеждането на програмата е структурирано в 5 дни в следните панели при следната примерна програма:

 

10 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Основни принципи на правото. Конституция. Права на човека.

13:00-15:00 ч.

Административно право и административен процес

 

11 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Облигационно право

13:00-15:00 ч.

Вещно право

 

12 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Семейно и наследствено право

13:00-15:00 ч.

Граждански процес

 

13 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Изпълнителен процес

13:00-15:00 ч.

Наказателно право

 

14 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Наказателно право

13:00-15:00 ч.

Наказателен процес

Всеки от панелите може да се посещава отделно, независимо от останалите, като  заявилите се за участие в програмата могат да заявят желанието си да участва във всички панели или в отделни такива.
При заявили се едновременно достатъчно на брой и ученици и студенти по сп. Право, с цел полезност на програмта, участниците ще бъдат обособени в отделни групи.
Минимален брой на участниците: 5 души
Заявяване на участие на e-mail: v.bozova@rsvratsa.bg,  тел. 0878892736
Срок на заявяване: до 05.09.2018 г.

Следващите инициативи, с които Центъра за правна култура към Районен съд гр. Враца ще продължи дейността си, са провежданите до момента от Районен съд гр. Враца „Ден на правна култура и ранна превенция“, обучения на стажанти по „Стажантска програма“, работа с ученици по проект „Детско правосъдие“ и др.
За старта на всяка от инициативитие ще бъде предоставена информация допълнително.

******


На 20 юни 2018 г., Врачански районен съд бе посетен от ученици от 11 клас от СУ „Козма Тричков“ и ПЕГ „Йоан Екзарх“ гр. Враца. Със същите бе проведена финална среща по Образователната програма на МОН и ВСС „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Учениците разиграха симулиран наказателен процес по предоставен им казус с информация за настъпило ПТП и причинена средна телесна повреда. След обсъждане на наличните факти, прокурорите изправиха на подсъдимата скамейка едно от участващите в ПТП-то лица, и след разпит на свидетели , изслушване на експертиза и на подсъдимото лице и защитниците му, съдът постанови присъда, с която призна подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение за причиняване на ПТП при управление на МПС с превишена скорост. След постановяване на присъдата, на учениците бяха раздадени удостоверения за преминаване на Образователната програма.
…снимки….

 

******


На 5 юни 2018 г., Врачански районен съд бе посетен от ученици от 5 клас от СУ „Козма Тричков“, гр. Враца. След запознаване с дейността на съда, влизайки в ролята на съдии, прокурори и адвокати, учениците разиграха процес по анимационните герой „Том и Джери“. В рамките на процеса, прокурорите изправиха на подсъдимата скамейка мишока Джери по обвинение за упражняване на физически и психически тормоз над котарака Том, както и за това, че незаконно се е нанесъл в дома на стопанина на Том, живее безвъзмездно в него и го руши. След като бяха разпитани присъстващите в залата свидетели, съдът постанови присъда, с която призна мишока Джери за невинен по повдигнатото му обвинение да е упражнявал физически и психически тормоз над котарака Том и за виновен за това, че незаконно се е нанесъл в дома на стопанина на Том, живее безвъзмездно в него и го руши, като бе осъден да напусне дома в рамките на двуседмичен срок, помагайки междувременно за възстановяване на нанесените щети. Проведения процес премина успешно и бе положително оценен както от страна на ученическия, учителския и родителски кръг, така и от ангажиралите се около нея местни медии и общественост.
…снимки….

 

 

 

 

******


На 16 април 2018 г., в Районен съд гр. Враца се проведе „Ден на отворените врати“, който, съгласно предварително приета и одобрена програма, протече в два модула. Първият модул включваше обявяване и награждаване на учениците, участващи в предварително обявения конкурс за интервю на тема „Какво е юристът и защо ни е нужен“. За участие в конкурса постъпиха интервюта от ученици от различни училища и на различна възраст, които бяха предварително оценени от комисия от трима съдии от Районен съд, гр. Враца. С грамоти за най-съдържателно интервю бяха отличени: Даниела Илиева, Михаела Сотирова, Борислава Мончовска, Габриела Ценова и Камен Димитров - ученици от ХІа клас на СУ „Козма Тричков“ гр. Враца. С грамоти за най-атрактивно интервю бяха наградени учениците от Vа клас на СУ „Козма Тричков гр. Враца, а класният им ръководител г-жа Лала Банева бе наградена с грамота за най-деен класен ръководител. Във вторият модул ученици от V, VII и XI клас от СУ „Козма Тричков“ бяха запознати с работата на отделните служби в съда и с тях бе проведена беседа относно произхода на Деня на конституцията и юриста и относно качествата, които един съдия следва да притежава, спецификата на дейността му, както и видовете дела, които се разглеждат в Районен съд - Враца. Учениците проявиха голям интерес към представените теми, зададоха редица въпроси, с които показаха не само желание до опознаят работата на съдебната власт, но и да получат по-добра информираност.
…снимки….

 

 

******

На 16 април 2018 г., в Районен съд гр. Враца, ще се проведе „Ден на отворените врати“.
По повод „Деня на отворените врати“, съвпадащ с „Деня на Конституцията и юриста“, Районен съд, гр. Враца, ОРГАНИЗИРА КОНКУРС за най-добро интервю на тема „КАКВО Е ЮРИСТЪТ И ЗАЩО НИ Е НУЖЕН?“.
Регламентът на конкурса предвижда следните възможности:

-  интервюто може да е подготвено както индивидуално, така и от група ученици;
- интервюто може да е както във видео, така и в писмен формат;
- интервюто може да е проведено както с действащ юрист, така и да е изиграно от някой от участниците;
-  интервюто трябва да е в насока на това какво е юристът, каква е неговата функция, какви професионални и нравствени качества трябва да притежава и съответно нужен ли е той и с какво;
- въпросите на интервюто като брой, вид и съдържание се избират и формулират от участниците в конкурса;
- продължителността на интервюто във видео формат следва да е в порядъка на до 10 минути.

Според участниците в конкурса и времевата им възможност /с оглед училищната заетост/, допълнително ще се определи часа за посещение на Районен съд гр. Враца на 16 април 2018 г., когато ще се извърши класиране на участниците в конкурса. Тогава явилите се участници ще бъдат запознати и с функцията на съда, с отделните служби на институцията, с ролята на юриста и най-вече на съдията, както и с историята на „Деня на Конституцията и юриста“. При интерес, с участниците ще се проведе дебат и по други интересуващи ги теми и ще се отговори на поставените от тях въпроси.
Няма ограничение за възрастовата група на участниците, както и за броя на същите.
Предаването на материалите за конкурса е до 12 април 2018 г.
Материалите за участие в конкурса /CD диск за интервю във видео формат или книжни материали за интервю в писмен вид/ ще се приемат в кабинет 109а на Районен съд гр. Враца, както и на e-mail: v.bozova@rsvratsa.bg.
За повече информация: 0878892736 – Вероника Бозова

******


На 13 април 2018 г., по инициативата на Районен съд гр. Враца - „Ранна превенция и правна култура“, в 11 часа съдът бе посетен от ученици от 8 клас от СУ „Христо Ботев“, гр. Враца, с които бе проведена беседа на избрана от тях тема - „Кибер престъпления и трафик на хора В рамките на беседата учениците бяха запознати с регламентацията на видовете кибер престъпления, с последиците от тях и начините, по който могат да се предпазят от такива престъпни посегателства. Разискана бе и спецификата на престъпленията, свързани с трафик на хора, с последиците от това и с мерките, които следва да вземат, за да могат да се защитят от този вид посегателства. В 13:30 часа съдът бе посетен и от ученици от 11 клас от ППМГ "Акад. Иван Ценов" гр. Враца на тема „Що е наказателно правосъдие“. В рамките на беседата учениците бяха запознати с това що е престъпление и нарушение, за наказателната отговорност на непълнолетните лица, за целите на наказанието пи смисъла на наказателния кодекс, формите на вина, както и с последиците при извършването на престъпна деятелност. Следващата така инициатива предстои да е проведе на 11 май 2018 г.
…снимки….

 

 

******


На 16 март 2018 г., по инициативата на Районен съд гр. Враца - „Ранна превенция и правна култура“, в 11 часа съдът бе посетен от ученици от 8 клас от СУ „Христо Ботев“, гр. Враца, с които бе проведена беседа на избрана от тях тема - „Що е наказателно правосъдие.“ В рамките на беседата учениците бяха запознати с това що е престъпление и нарушение, за наказателната отговорност на непълнолетните лица, за целите на наказанието по смисъла на наказателния кодекс, както и с последиците при извършването на престъпна деятелност. В 12:40 часа съдът бе посетен и от ученици от 11 клас от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“. В рамките на беседата учениците бяха запознати с разделението на Държавната власт според Конституцията на Република България, със структурата на съдебната система и статута на магистратите, както и със структурата и функцията на Висшия съдебен съвет. В 14:00 часа съдът бе посетен и от ученици от 11 клас от ЕГ „Йоан Екзарх“, гр. Враца на тема „Киберпрестъпления и трафик на хора“. В рамките на беседата учениците бяха запознати с видовете компютърни престъпления, с мерките, които се вземат за ограничаването им и за последиците от извършването на такова престъпление. Разиска се и проблема за трафика на хора, за престъпните прояви, които се извършват в тази насока и за последиците при извършването на такава престъпна проява. Следващата така инициатива предстои да е проведе на 13 април 2018 г.
…снимки….

 

 

******


На 16 февруари 2018 г., по инициативата на Районен съд гр. Враца - „Ранна превенция и правна култура“, в 11 часа съдът бе посетен от ученици от 8 клас от СУ „Христо Ботев“, гр. Враца, с които бе проведена беседа на избрана от тях тема - „Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.“ В рамките на беседата учениците бяха запознати с регламентацията на наркотичните вещества, с криминализирането на държането, разпространението, производството и т.н. на такива вещества, както и с последиците при извършването на такава престъпна деятелност.
В 14 часа съдът бе посетен и от ученици от ПТГ "Н. Й. Вапцаров" гр. Враца на тема „Транспортни престъпления и нарушения“. В рамките на беседата, с учениците бе разискана разликата между престъпление и нарушение, същността и значението на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му, както и последиците от нарушаването на въведените с посочените нормативни актове правила.
Следващата така инициатива предстои да е проведе на 16 март 2018 г. с ученици от ПЕГ "Йоан Екзарх " гр. Враца на тема „Кибер престъпления“, с ученици от СУ „Христо Ботев“ гр. Враца на тема „Що е наказателно правосъдие“ и с ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов, гр. Враца, на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“.

******


На 07 Февруари 2018 г., по образователна програма на Висшия съдебен съвет "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", Административен съд гр. Враца и Районен съд гр. Враца съвместно проведоха беседа с ученици от 11 клас от СУ „Козма Тричков” и ПЕГ „Йоан Екзарх“ гр. Враца на тема „Административно правосъдие. Административни съдилища. Престъпление и административно нарушение“. Беседата се проведе в сградата на Административен съд гр. Враца от Мирослав Любомиров – връзки с обществеността в Административен съд гр. Враца и Вероника Бозова – съдия в Районен съд гр. Враца.

******


На 05 Февруари 2018 г., от 10 часа, в Районен съд гр. Враца бе даден старт на шестата по ред „Стажантска програма”. Заявилите се за програмата общо 9 души бяха запознати с екипа, с който ще се работи в рамките на програмата, бе им представен графика на програмата, както и узнаха фактите на предстоящото им за разглеждане наказателно производство, след което същите пристъпиха към извършването на оглед на местопрестъплението.

******


На 26 Януари 2018 г., в Районен съд Враца бе даден старта на инициативата „Ранна превенция и правна култура“. В 14 часа съдът бе посетен от ученици от 8 клас от СУ „Христо Ботев“, гр. Враца, с които бе проведена беседа на избрана от тях тема - „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“. В рамките на беседата учениците бяха запознати с разделението на Държавната власт според Конституцията на Република България, със структурата на съдебната система и статута на магистратите, както и със структурата и функцията на Висшия съдебен съвет.
…снимки….

 

Следващата така инициатива предстои да е проведе на 16 февруари 2018 г. с ученици от ПТГ "Н. Й. Вапцаров" гр. Враца на тема „Транспортни престъпления и нарушения“, както и с ученици от СУ „Христо Ботев“ гр. Враца на тема „Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.“

  ******

На 10 Януари 2018 г. III-ти наказателен състав на Врачански районен съд с председател Красимир Георгиев, разгледа наказателно дело от общ характер, образувано по внесен обвинителен акт срещу Мартин Чоков, с който се повдига обвинение за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.6 и т.12, вр. чл.130, ал.1 НК, а именно за това, на 12.01.2016 г., по хулигански и расистки подбуди, след като е извършил умишлена средна телесна повреда за която няма влязъл в сила съдебен акт, да е причинил лека телесна повреда на Радослав Илиев.  
В проведеното съдебното заседание се проведоха необходимите действия по събиране на доказателства и съдът постанови присъда, с която призна подсъдимия за невинен по повдигнатото му обвинение.

******

На 29 Януари 2018 г., в Районен съд гр. Враца, стартира „Стажантска програма”. В рамките на програмата, обучаващите се получават възможността да се докоснат до работата на разследващия полицай, прокурора, съдията и адвоката. Участници могат да бъдат както завършилите специалност „Право“ и преминаващи през предвидения в закона 6-месечен юридически стаж, така и студентите по специалност „Право”, завършили 4 курс.
Записването на участниците е до 25.01.2016 г. и се извършва при ръководителя на програмата Вероника Бозова в кабинет 109а в РС Враца, на тел:092/682 155 и на e-mail: v.bozova@rsvratsa.bg, като се предоставят трите имена на заявяващия се, телефон за връзка и информация в кое учебно заведение е завършена или се изучава специалност „Право“.

******


През м.Януари 2018 г. в Районен съд Враца стартира нова инициатива за работа с ученици - „Ранна превенция и правна култура“. Инициативата ще се провежда в Районен съд гр. Враца всеки месец в периода до м. Юни 2018 г., като ще протича под формата на беседи с ученици от 5 до 12 клас по предварително избрани от тях теми.
Заявяването за беседата ще се извършва от страна на желаещите да се проведе беседата в срок не по-късно от три дни от датата на беседата и ще протича по тема от приложения списък или друга, избрана такава.
Записването ще се извършва в кабинет 109а в РС Враца, на тел:092/682 155 и на e-mail: v.bozova@rsvratsa.bg, като при заявяването следва да се посочи избраната тема, числеността на групата, възрастта на групата и желаната дата и час за провеждане на беседата.
Дати за провеждане на беседи: 26.01.2018 г., 16.02.2018 г., 16.03.2018 г., 13.04.2018 г., 11.05.2018 г., 08.06.2018 г.
     ПРИМЕРНИ ТЕМИ:


Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите.

Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Преглед на основните права и свободи. Правата ни като граждани на ЕС. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита. 

Що е гражданско правосъдие. Договорни отношения. Видове договори.

Домашното насилие и мерките за защита на правата на жертвите.

Що е наказателно правосъдие. Престъпление и нарушение. Наказание - понятие и цел. Видове наказания.Малолетни и непълнолетните лица – жертви и извършители на престъпление Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни при противообществени прояви, начини и места за прилагането им. 

Транспортни престъпления и нарушения

Хулигански прояви и последици. Детското насилие.

Престъпления против личността и против собствеността

Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.

Трафик на хора. Компютърните/кибер престъпленията.

 
Посочените по-долу теми са примерни и беседата може да се проведе на тема, различна от посочените.
   Избраната тема следва да се посочи при заявяване на участието.

******

От м.Декември 2017 г., Районен съд гр. Враца възобновява работата си и с ученици. Тази учебна година се предвижда работа с ученици от 5 клас в СУ „Козма Тричков“, гр. Враца. При работата с учениците, чрез ролеви игри, ще се способства за постигането на ранна превенция и правна култура; ще се работи върху изграждането на умения в участниците да разпознават и разграничават противоправното поведение от правомерното; същите ще се запознаят с видовете институции, отговарящи за регулирането на обществените отношения и с наказателната репресия като едно от средствата за регулиране на обществените отношения, както и ще се обсъждат вълнуващите ги в тази насока въпроси. Предвижда се провеждането на 6-8 срещи с учениците.

******

През м. Ноември 2017 г. стартира образователна програма на Висшия съдебен съвет "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Проектът се реализира с ученици от 11 клас от СУ „Козма Тричков”. Лектори по програмата са представители от Районен съд Враца, Административен съд гр. Враца и Районна прокуратура Враца. Програмата е с продължителност от м. Ноември 2017 г. до м.Юни 2018 г. и се провежда по зададени теми, като основните й цели са:

  • Обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България
  • Формиране на правна грамотност и култура
  • Превенция на детското насилие
  • Повишаване степента на спазване на законите
  • Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие
  • Повишаване степента на спазване на законите
  • Реализиране на един от елементите на гражданското образование на практика

  ******

На 29 Ноември 2017 г., от 10:00. часа, III-ти наказателен състав на Врачански районен съд с председател Красимир Георгиев, разгледа наказателно дело от общ характер, образувано по внесен обвинителен акт срещу Мартин Чоков, с който се повдига обвинение за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.6 и т.12, вр. чл.130, ал.1 НК, а именно за това, на 12.01.2016 г., по хулигански и расистки подбуди, след като е извършил умишлена средна телесна повреда за която няма влязъл в сила съдебен акт, да е причинил лека телесна повреда на Радослав Илиев.  
В проведеното съдебното заседание се проведоха разпити на свидетели и по искане на страните, за изясняване на делото от фактическа страна, делото е отложено за събиране на нови доказателствата. Делото е отложено за 10.01.2018 г. от 10:00 часа.

******


       На 02 Октомври 2017 г. от 10:30 часа, II-ри наказателен състав на Врачански районен съд с председател Васил Ганов разгледа наказателно дело от административен характер, образувано по внесено постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Радостин Георгиев от гр. Враца. Георгиев се обвинява в извършването на престъпление по чл.270, ал.1 НК, а именно за това, на 21.11.2015 г. като не е изпълнил разпореждане да спре управлявания от него автомобил и се опитал да избяга от мястото на извършване на полицейска проверка, противозаконно да е пречил на орган на властта да изпълни служебните си задължения. 

Съдебното заседание бе девето по ред, като след извършване на съответните процесуално-следствени действия, съдът постанови решение, с което призна обвиняемия Георгиев за невинен по повдигнатото му обвинение.

 ******   

       На тържествена церемония, проведена на 02 август 2017 г. в Районен съд, гр. Враца, съдия Васил Ганов подписа официално акта си за встъпване в длъжността Административен ръководител-председател на Районен съд, гр. Враца. Неговата кандидатура за поста бе подкрепена от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 25 юли 2017г.

    Церемонията по встъпване в длъжност се състоя в присъствието на председателя на Окръжен съд, гр. Враца, и на колеги от Районна прокуратура, гр. Враца, Районен съд, гр. Враца и Окръжен съд, гр. Враца. 

    Председателят на Окръжен съд, гр. Враца – Надя Пеловска, изрази увереността си, че институцията ще бъде управлявана от професионалист, притежаващ необходимите за длъжността знания и опит, а след встъпването си в длъжност, новият административен ръководител заяви, че негов управленски приоритет ще е постигането на бързо, качествено и ефективно правораздаване.

 

******


На 22 Юни 2017 г., от 10:00. часа, I-ви наказателен състав на Врачански районен съд с председател Вероника Бозова, разгледа наказателно дело от административен характер, образувано по внесено от Врачанска районна прокуратура Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Цветелина Дамяновска. Съдът извърши съответните процесуално-следствени действия и се произнесе с решение, с което призна обвиняемата Дамяновска за виновна в извършването на престъпление по чл.316, вр. чл.309, ал.1 НК, а именно в това, на неустановена дата за времето от 15.08.2012 г. до 23.08.2012 г., в гр. Враца, съзнателно да се е ползвала от неистински частен документ, като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Предвид протеклото по реда на глава 28 НПК производство, инициирано с Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, съдът освободи обвиняемата Дамяновска от наказателна отговорност и й наложи административно наказание глоба в размер на 2000 лв.

******


На 15 юни 2017 г., в Районен съд Враца, ученици от 11 клас от СУ „Козма Тричков“, гр. Враца, посетиха Врачански районен съд.Със същите бе проведена финална среща по Образователната програма на МОН и ВСС „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Учениците разиграха симулиран наказателен процес по предоставен им казус с информация за настъпило ПТП и причинена средна телесна повреда, както и за установени в хода на проверката наркотични вещества в автомобила на един от участниците в ПТП-то, който на свой ред управлявал МПС-то след употреба на алкохол.

 

След обсъждане на наличните факти, прокурорите изправиха на подсъдимата скамейка и двете участващи в ПТП-то лица, но след разпит на свидетели, провеждане на очни ставки и изслушване на подсъдимите лица и защитниците им, съдът постанови присъда, с която призна едно от участващите лица в ПТП-то за невинно по повдигнатото му обвинение за управление на МПС с превишена скорост и осъди другото лице по обвинението да е държал наркотични вещества и да е управлявал МПС след употреба на алкохол.

 


След постановяване на присъдата, на учениците бяха раздадени удостоверения за преминаване на Образователната програма.

 

******

На 7 април 2017 г., в Районен съд Враца, по повод Деня на отворените врати, Врачански районен съд бе посетен от ученици от 7 клас от СУ „Козма Тричков“, гр. Враца. След запознаване с дейността на съда, влизайки в ролята на съдии, прокурори и адвокати, учениците разиграха процес по произведението „Граф Монте Кристо“.

В рамките на процеса, прокурорите изправиха на подсъдимата скамейка Граф Монте Кристо по обвинение за бягство от затвора и извършени грабежи и убийства, както и Офицер Дьо Марсел по обвинение за злоупотреба с власт и несправедливо вкарване на Граф Монте Кристо в затвора. След като бяха разпитани присъстващите в залата свидетели, съдът постанови присъда, с която призна Граф Монте Кристо за виновен по всички му повдигнати обвинения и го осъди на глоба в размер на два милиона и петстотин хиляди франка и на обществено полезен труд за срок от две години.

 

С присъдата съдът призна за виновен и Офицер Дьо Марсел, като го осъди на затвор за седем години и шест месеца, който да се изпълни в Замъка Иф, както и постанови конфискация на цялото му имущество в полза на бедните във Франция.

 

******

На 06 март 2017 г. на проведено общо събрание на съдиите от Районен съд - Враца, положи клетва и встъпи в длъжност съдия Калин Трифонов Тодоров. Преди назначаването си в Районен съд –Враца, същият е бил съдия в Районен съд – Берковица.

******

Съгласно Отчетния доклад за работата на Районен съд - Враца за 2016 г., съдът е бил с утвърден щат за 14 съдии, 3 държавни съдебни изпълнители, 2 съдии по вписвания и 39 броя съдебни служители. В първата половина на отчетния период, и гражданското и наказателното отделение са работили в намален състав. В намален състав до м.Октомври 2016 г. е работила и съдебно-изпълнителната служба при Районен съд Враца, а едва в края на първото тримесечие на периода е бил запълнен съставът на съдебните служители.
За отчетния период в Районен съд - Враца са разгледани общо 7377 броя дела, от които новообразувани през 2016 г. са 6894 броя дела. В този период в Районен съд - Враца са приключени общо 1488 броя наказателни дела и общо 5479 броя граждански дела. От всички постъпили и разгледани в отчетния период дела, в срок до 3 месеца са приключили 96%, като средно месечното постъпление на един съдия е 46,42 броя дела.  Броят на постъпилите за 2016 г. изпълнителни дела е 1077, а на приключените дела е 1591 със събиране на вземания в размер на 1 079 959 лева. Не малък е бил обемът на разгледаните и приключени преписки и дела от съдиите по вписванията – за отчетния периода са приключени 8906 броя преписки и дела.
През 2016 г. се отчита и продължаване на дейността по обучение и повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните служители, работещи в Районен съд - Враца, като едни от актуалните теми за обучение са били в областта на новите положения в НПК, делбеното производство, режимът на имуществени отношения съгласно Семейния кодекс и подходите за справедливо правосъдие и за медиация.
Изключително активна е работата на Районен съд - Враца с образователните институции, като през 2016 г. съдии от Районен съд Враца са работили по програма на ВСС и МОН „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в рамките на която програма са проведени редица срещи и беседи с ученици от 11 клас от СУ „Христо Ботев“, ЕГ „Екзарх Йосиф“, ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и СУ „Козма Тричков“. Различни дейности са провеждани и с ученици от 10 клас от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, както и със стажант-юристи, полагащи 6-месечния си стаж по Закона за съдебната власт, като през 2016 г. бе проведена четвъртата по ред „Стажантска програма“.
През 2016 г. Районен съд - Враца участва и в инициатива за обучение на кметове, кметски наместници и секретари относно реда за връчване на книжа и призовки по ГПК и НПК, като в рамките на тази инициатива такова обучение се проведе в Община Враца и Община Криводол.

 ******

На 05 Юни 2017 г., от 10:00. часа, III-ти наказателен състав на Врачански районен съд с председател Красимир Георгиев, ще разгледа наказателно дело от общ характер, образувано по внесен обвинителен акт срещу Мартин Чоков, с който се повдига обвинение за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.6 и т.12, вр. чл.130, ал.1 НК, а именно за това, на 12.01.2016 г., по хулигански и расистки подбуди, след като е извършил умишлена средна телесна повреда за която няма влязъл в сила съдебен акт, Мартин Чоков да е причинил лека телесна повреда на Радослав Илиев.
Съдебното заседание ще е пето по ред, като при проведеното на 10.04.2017 г. четвърто съдебно заседание, съдът даде ход над делото, извърши множество процесуално-следствени действия и отложи делото за събиране на нови доказателства.

 ******  

На 22 Май 2017 г. от 10:15 часа, II-ри наказателен състав на Врачански районен съд с председател Васил Ганов ще разгледа наказателно дело от административен характер, образувано по внесено постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на Радостин Георгиев от гр. Враца. Георгиев се обвинява в извършването на престъпление по чл.270, ал.1 НК, а именно за това, на 21.11.2015 г. като не е изпълнил разпореждане да спре управлявания от него автомобил и се опитал да избяга от мястото на извършване на полицейска проверка, противозаконно да е пречил на орган на властта да изпълни служебните си задължения.
Съдебното заседание ще е шесто по ред, като в проведеното на 11.04.2017 г. съдебно заседание, делото се отложи са събиране на доказателства.

******

На 24 Март 2017 г., от 10:00 часа, V-ти наказателен състав на Врачански районен съд с председател Стела Колчева, разгледа наказателно дело от общ характер, образувано по обвинителен акт срещу Десислав Дамянов и Иван Дамянов, и двамата от гр. Враца. Съдът извърши съответните процесуално-следствени действия и се произнесе с присъда, с която призна подсъдимите Десислав Дамянов и Иван Дамянов за невинни по повдигнатото им обвинение по чл.325, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 НК, а именно за това на 12.01.2016 г., около 12:50 часа, в гр. Враца, на ул. Иванка Ботев, пред №19, в съучастие като съизвършители, двамата подсъдими да са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание да се отличава с изключителна дързост. Съдът оправда подсъдимия Десислав Дамянов и по повдигнатото му обвинение за извършено по чл.216, ал.1 НК престъпление, а именно за това, на 12.01.2016 г., около 12:50 часа, в гр. Враца, на ул. Иванка Ботев, пред №19,  противозаконно да е повредил чужда движима вещ.

******

На 17 Март 2017 г., от 10:00 часа, V-ти наказателен състав на Врачански районен съд с председател Стела Колчева, разгледа наказателно дело от частен характер №1048/2016 г. /обединени от  наказателно дело от частен характер №1048/2016 г. и наказателно дело от частен характер №1337/2016 г./. Съдът извърши съответните процесуално-следствени действия и се произнесе с присъда, с която призна подсъдимия Пламен Цеков за невинен по повдигнатите му обвинения по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.147, ал.1 НК, а именно за това, на 13.01.2016 г. и на 14.01.2016 г., публично, при участия в телевизионни предавания, да е разгласил позорни обстоятелства за тъжителя. Съдът отхвърли предявените срещу подсъдимия граждански искове за заплащане на неимуществени вреди в размер на по 5000 лв., като осъди тъжителят Десислав Дамянов да заплати на Пламен Цеков разноски по делото в размер на 1200 лв.

******

     На 28 Февруари 2017 г., от 14:30 часа, VII-ми наказателен състав на Врачански районен съд с председател Росица Ангелова, разгледа наказателно дело от частен характер №1088/2016 г., образувано по внесена от Десислав Дамянов срещу Ивайло Йорданов тъжба. Съдът извърши съответните процесуално-следствени действия и се произнесе с присъда, с която призна подсъдимия Ивайло Йорданов за невинен по повдигнатото му по чл.148, ал.1, т.1 и т.2, пр.2 вр. чл.146, ал.1, пр.1 от НК обвинение, а именно за това, на 17.01.2016 г., публично, при участие в телевизионно предаване, да е нанесъл обида на тъжителя. Съдът отхвърли предявения срещу него граждански иск за заплащане на неимуществени вреди в размер на по 5000 лв., като осъди тъжителят Десислав Дамянов да заплати на Ивайло Йорданов разноски по делото в размер на 400 лв.
Съдебното заседание бе трето по ред, като в първото заседание, проведено на 08.12.2017 г., делото се отложи за осигуряване на страните на възможност да сключат спогодба, а при второто заседание, проведено на 19.01.2017 г., делото се отложи за събиране на доказателства.

****** 

На 24 Февруари 2017 г., от 10:30 часа, V-ти наказателен състав на Врачански районен съд с председател Стела Колчева, разгледа наказателно дело от частен характер №1152/2016 г., образувано по внесена от Иван Дамянов срещу Ивайло Йорданов тъжба. Съдът извърши съответните процесуално-следствени действия и се произнесе с присъда, с която призна подсъдимия Ивайло Йорданов за невинен по повдигнатите му по чл.148, ал.1, т.1 и т.2, пр.2, вр. чл.146, ал.1 НК и по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.1 и  т.2, пр.2, вр. чл.147, ал.1 НК обвинения, а именно за това, на 16.01.2016 г., публично, при участие в телевизионно предаване, да е нанесъл обида на тъжителя и да е разпространил клеветнически твърдения за него. Съдът отхвърли предявените срещу него два граждански иска за заплащане на неимуществени вреди в размер на по 5000 лв., като осъди тъжителя Иван Дамянов да заплати на Ивайло Йорданов разноски по делото в размер на 400 лв.
Съдебното заседание бе трето по ред, като в първото заседание, проведено на 06.12.2016 г., делото се отложи за осигуряване на страните на възможност за постигане на спогодба, а в съдебното заседание от 17.01.2017 г. делото се отложи за събиране на доказателства.

******

На 06 Февруари 2017 г., от 10:30 часа, III-ти наказателен състав на Врачански районен съд с председател Красимир Георгиев, разгледа наказателно дело от частен характер №1049/2016 г., образувано по внесена от Иван Дамянов срещу Ивайло Йорданов тъжба, с която се повдига обвинение за извършено престъпление по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.147, ал.1 НК, а именно за това, на 13.01.2016 г., публично, при участие в телевизионно предаване, подсъдимият да е приписал на тъжителя извършването на престъпление. В проведеното на 06.02.2017 г. съдебно заседание, съдът извърши съответните процесуално-следствени действия и се произнесе с присъда, с която призна подсъдимия Ивайло Йорданов за невинен по повдигнатото му по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.1 и т.2, вр. чл.147, ал.1 НК обвинение, отхвърли предявения срещу него граждански иск за заплащане на неимуществени вреди в размер на 5000 лв. , като осъди тъжителят Иван Дамянов да заплати на Ивайло Емилов Йорданов разноски по делото в размер на 400 лв.
Съдебното заседание бе четвърто по ред, като в първото съдебно заседание, проведено на 26.10.2016 г., не бе даден ход на делото поради направено искане от страна на подсъдимия за отлагане с цел организирането на защитата си, на второто заседание, проведено на 14.11.12016 г., делото бе отложено за друга дата поради неявяването на защитника на подсъдимото лице, заявил служебна ангажираност за датата на заседанието, а на третото заседание, проведено на 21.12.2016 г., делото бе отложено по искане на страните за осигуряването на възможност да постигнат спогодба.

******

    На 01.06.2016г. на проведено общо събрание на съдиите от Районен съд - Враца, положи клетва и встъпи в длъжност съдия Иван Цветозаров Иванов. Той е назначен в Районен съд –Враца след проведен конкурс за повишаване в длъжност и преместване в органите на съдебната власт.

 

p2

 

p3

 

 

****

    На 25.04.2016г. на проведено тържествено общо събрание на съдиите от Районен съд - Враца, положи клетва и встъпи в длъжност съдия Ина Милчева Генжова. Тя е назначена в Районен съд –Враца след проведен конкурс за първоначално назначаване в органите на съдебната власт.

    Гости на церемонията бяха г-н Камен Иванов – член на Висшия съдебен съвет, г-жа Надя Пеловска административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца и нейните заместници г-жа Евгения Симеонова и г-жа Веселка Иванова.

    Съдия Генжова се закле да прилага точно Конституцията и законите на Република България.
От името на Висшия съдебен съвет г-н Иванов поднесе поздравителен адрес и пожела на съдия Генжова здраве, успешна професионална реализация и отстояване върховенството на закона. Председателят на съда г-жа Раденкова от свое име и от името на всички съдии и служители приветства с добре дошла съдия Генжова като й пожела успешно да се впише в екипа на съда и да отстоява независимостта и достойнството на съдийската професия.

 

****************

 

    По инициатива на Висшия съдебен съвет, във връзка с реализирането на годишната програма за дейността му с цел повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на съдебната система, на 15.04.2016 г. в Районен съд – Враца се проведе „Ден на отворените врати”.

 

 

 

    Районен съд Враца бе посетен от група ученици от СОУ „Христо Ботев” гр. Враца и за запознаване на участниците със структурата на съдебната система и работата на Районен съд Враца същите посетиха съдебните служби и съдебната зала. Съдия Росица Ангелова и съдия Пламен Шумков ги запознаха с историята и спецификацията в дейността на Районен съд гр. Враца, разказаха им за работата на магистратите и административните служби, за видовете спорове, които се разглеждат от съда и движението на делата. Гостите разгледаха сградата на съда и зададоха много въпроси.

   Най-атрактовно за младите хора беше разиграването на граждански процес. Учениците влязоха в ролята на съдии, адвокати и страни по спора. В "съдебно заседание" беше разгледано дело, образувано по правен иск за упражняване на родителски права, като съдът трябваше да установи кой е най-добрият интерес на децата и предостави упражняването на родителските права съобразно него.

Съдебният състав постанови своя съдебен акт, като изложи подробни мотиви.

 

Денят премина в приятна атмосфера и бе оценен от посетителите като интересен, полезен и необходим.

 

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР