В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
Бюджет
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
Предложения и оплаквания
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
Новини / Обяви
Общини / Кметства
Връзки с други институции
 Начална страница    Вътрешни правила  
 

  1. Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове в интернет
  2. Правила за изпращане на съобщения и призовки
  3. Правила за случайно разпределение на дела
  4. Правила за случайно разпределение на делата СИС
  5. Вътрешни правила за работата на съдебните заседатели
  6. Заповед за достъп до информация


гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР