В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    Общини / Кметства  
 Населени места към РС Враца
Населени места в териториален обхват на Районен съд гр.Враца:

ОБЩИНА ВРАЦА
 
1. гр. Враца
2. с. Баница
3. с. Бели извор
4. с. Веслец
5. с. Вировско
6. с. Власатица
7. с. Голямо Пещене
8. с. Горно Пещене
9. с. Девене
10. с. Згориград
11. с. Косталево
12. с. Лиляче
13. с. Лютаджик
14. с. Мало Пещене
15. с. Мраморен
16. с. Нефела
17. с. Оходен
18. с. Паволче
19. с. Тишевица
20. с. Три кладенци
21. с. Челопек
22. с. Чирен
23. с. Върбица
 
 
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
 
1. гр. Криводол
2. с. Баурене
3. с. Ботуня
4. с. Галатин
5. с. Главаци
6. с. Голямо бабино
7. с. Градешница
8. с. Добруша
9. с. Краводер
10. с. Лесура
11. с. Осен
12. с. Пудрия
13. с. Ракево
14. с. Уровене
15. с. Фурен


гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР