В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    Съдии  
 

СЪДИИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА

 

 1. Васил Петров Ганов - Председател
 2. Стела Петрова Колчева
 3. Неделин Йорданов Захариев
 4. Красимир Томов Георгиев
 5. Биляна Росалинова Скорчовска-Петкова
 6. Искра Петьова Касабова
 7. Емил Кръстев Ангелов
 8. Вероника Антонова Бозова
 9. Росица Иванова Ангелова
 10. Пламен Иванов Шумков
 11. Ина Милчева Генжова
 12. Иван Цветозаров Иванов
 13. Калин Трифонов Тодоров
 14. Калина Христова Христова

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

 1. Вероника Боянова Асенова
 2. Цонка Каменова Бабаколова

ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 1. Георги Христов Лаков
 2. Галя Михайлова Гагова
 3. Силвия Андриянова Андреева  

 гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР