В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    Новини / Обяви  
 
Новини и обяви

СЪОБЩЕНИЕ


Районен съд - гр.Враца уведомява гражданите и адвокатите че на 07.06.2019г.,Съдебната палата в гр.Враца няма да работи от 12.00ч. до 17.00ч., поради прекъсване на електрозахранването във връзка с извършване на профилактика на електроенергийните съоръжения на "ЧЕЗ Разпределение България".

 

******

КОНКУРС


Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.Повече информация може да се получи от следният линк: http://www.vss.justice.bg/page/view/7165

 

 

ВАЖНО !!!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ГР.ВРАЦА по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 19.08.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Държавен съдебен изпълнител ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

• за депозитни суми / , парични гаранции, вещи лица, свидетели, суми по изпълнителни дела-подлежащи на връщане/:

сметка: BG07 CECB 9790 33E0 9534 00

BIC код: CECBBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – клон ВРАЦА

 

* При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.

 

 

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР