В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Годишни отчети
Център за правна култура
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
 
 586729 
 Начална страница  
  

 

 Районен съд гр.Враца е създаден със Закона за устройство на съдилищата от 1880г. като „Мирови съд”. От 12.11.1934г. се преименува на „Околийски съд”. От  1956г. до 1971 г. съдът ни се нарича „Народен съд”, а след това и до наши дни – „Районен съд”.

             Районните съдилища, какъвто е и Районен съд гр.Враца, са основни първоинстанционни  съдилища  в Република България. На тях  са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.

Контакти 
Нови банкови сметки :
сметки за ДТ по ГРАЖДАНСКИ, НАКАЗАТЕЛНИ и И.Д ДЕЛА: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00; за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF
Съдебни актове 

Тук ще намерите постановените от Районен съд -Враца съдебни актове по дела.
Бланки и формуляри 

Тук ще намерите полезни бланки и формуляри
Електронно свидетелство 

Електронно свидетелство за съдимост
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
Съдебни заседатели и вещи лица 
Достъп до обществена информация 
Анкета 

Анкета проучващa общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт
гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР